Domov > Novinky > Obsah

Materiály nie sú k dispozícii pre zariadenia so sklenenou podložkou

Zibo Taiji Industrial Smalt Co, Ltd | Updated: May 24, 2017

Zariadenia so skleneným obalom s vynikajúcou odolnosťou proti korózii, ale nevzťahujú sa na tieto médiá alebo materiály:

1. kyselina fluorovodíková akejkoľvek koncentrácie a teploty a média alebo materiálu obsahujúceho ióny fluóru;

2. Koncentrácia je väčšia ako 30%, teplota je vyššia ako 180 médií Shan kyseliny fosforečnej alebo materiálu;

3. alkalické médium alebo materiál s hodnotou pH vyššou ako 12 a teplotou vyššou ako 80 Shan;

4. Reakčný proces kyselinových a alkalických materiálov striedavo.

Z ktorých prvá z akýchkoľvek koncentrácií a teploty kyseliny fluorovodíkovej a média alebo materiálov obsahujúcich fluór je najviac odolná voči používaniu sklenených zariadení, ale tiež sa najviac obávajú použitia, ak bude použitie tohto materiálu niekoľko dní Glazúrovaná zasklená vrstva glazúry, ktorá stratí lesk, výrazne zníži odolnosť voči korózii povrchu skloviny, použitie času výrazne zníženého, bude celá korózia lemovaná sklom, takže karbónové oceľové teleso sa rýchlo erodovalo, Celé zariadenie so skleneným obalom vyradené.