Domov > Novinky > Obsah

Klasifikácia chemických tlakových nádob

Zibo Taiji Industrial Smalt Co, Ltd | Updated: May 24, 2017

Klasifikácia podľa účelu: Tlaková nádoba sa rozdelí na reakčnú nádobu (r), nádobu na prenos tepla (h), oddeľovaciu nádobu (nádoby) a zásobník (t).

1. Reakčná nádoba: fyzikálna a chemická reakčná nádoba používaná hlavne na dokončenie pracovného média sa nazýva reakčná nádoba. Ako napríklad: reaktor, generátor, polymerizačná kanvica, syntetická veža, transformačná pec atď.

2. Nádoba na prenos tepla: Kontajner, ktorý sa používa hlavne na dokončenie výmeny tepla média, sa nazýva nádoba na prenos tepla. Ako napríklad: výmenník tepla, chladič, ohrievače, vulkanizačné plechovky a tak ďalej.

3. Oddeľovacie kontajnery: Hlavné použitie média na dokončenie rovnováhy tekutín, čistenia plynov, separácia a iné nádoby nazývané oddelenie kontajnerov. Ako sú: separátor, filter, zberač oleja, nárazník, umývacia veža, umývacia veža, sušička a tak ďalej.

4. Skladovacie a prepravné kontajnery: kontajnery používané hlavne na výrobu a životnosť surovín plyn, kvapaliny, skvapalnené plyny sa nazývajú skladovacie kontajnery. Ako napríklad: tanky, nádrže, cisterny a tak ďalej.